Borgerservice » Teknik og Miljø » Miljø » Vandløb Vandløb

 Bræmmer
 Drikkevandssteder
 Hegn og vedligeholdelse
 Regulativer
 Stryg

Der er cirka 78 km kommunevandløb i Spøttrup Kommune.

En af kommunens mange vandløb

Den almindelige vedligeholdelse af kommunens vandløb foretages af en fremmed entreprenør samt af Kommunens egne åmænd efter miljømæssige principper.

 

Regulering og nyanlæg, herunder etablering af overkørsler eller lign, skal godkendes af Kommunen. Ved en regulering forstås enhver ændring af vandløbets form, herunder vandløbets forløb, bredde og bundkote.

Endvidere kan det oplyses, at det ikke er tilladt at bortlede vandet fra vandløbene, forandre vandstanden eller hindre vandets frie løb i vandløbene uden godkendelse fra Kommunen.


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.