Borgerservice » Teknik og Miljø» Miljø » Lugt, røg og støj


Lugt, røg og støj

Hvis du føler dig generet af røg, støj eller lugt, kan du kontakte kommunen, som derefter kan vejlede dig om hvordan et problem evt. kan løses.

 

Et problem kan ofte afhjælpes ved at tage kontakt til den formodede ”synder”, som ofte vil finde forståelse for problemet og dermed hjælpe med til at løse det.

 

Kommunen kan kun behandle en klage, hvis det der klages over  vurderes som en væsentlig gene. Det betyder, at der er forhold, som du nødvendigvis må acceptere.. Ved vurderingen af ordet væsentligt, er det afgørende, at det du klager over ligger ud over, hvad man almindeligvis må acceptere, i det område du bor i.

 

Det kan også være, at sagen vedrører et forhold, som politiet  skal tage sig af. Det kan f.eks. være larm og uro fra boligområder f.eks. støj fra musikanlæg eller lignende.

 

For de fleste virksomheder gælder det helt bestemte regler for hvor meget man må støje eller på anden måde ”genere”. Derfor er det rimelig nemt at vurdere om klagen er berettiget.

 

En klage skal som hovedregel indgives skriftlig til Teknisk Forvaltning.

 

Yderligere oplysning omkring ovenstående, kan rettes til Teknisk Forvaltning på tlf. 9683 4400


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.