Borgerservice » Folkeregister » Adresseoplysning


Adresseoplysning

Private personer og virksomheder m.v. der kan identificere en bestemt person ved angivelse af dennes navn (nuværende eller tidligere) samt enten fødselsdato, adresse (nuværende eller tidligere) eller eventuelt personnummer, kan skriftlig anmode om at få oplysning om vedkommende person mod betaling. Oplysningen koster 52 kr. og gebyret skal vedlægges anmodningen eller fremsendes efterfølgende. Når gebyret er modtaget vil forespørgslen blive besvaret.

De oplysninger der kan gives er:

  • nuværende navn,
  • nuværende adresse og datoen for flytning hertil, medmindre adressen er beskyttet
  • stilling
  • evt. død, datoen for denne og daværende adresse
  • evt. forsvinden og datoen herfor
  • evt. udrejse, datoen herfor og evt. ny adresse i udlandet
  • evt. kontaktadresse og
  • evt. umyndiggørelse og datoen herfor.

  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.