Borgerservice » Teknik og Miljø » Miljø » Beholderkontrol 


Beholderkontrol

10 års beholderkontrol
I henhold til de gældende regler skal alle gødningsbeholdere over 100 m3 kontrolleres for styrke og tæthed mindst hvert 10. år.

Kontrollen, der betales af beholderens bruger, skal udføres af en autoriseret kontrollant.

Anmeldelse sker ved at fremsende et anmeldelsesskema til en autoriseret kontrollant, der herefter orienterer kommunen om anmeldelsen.

Anmeldelsesskema, fortegnelse over kontrollanter og yderligere information kan fås ved henvendelse til Teknisk Forvaltning eller på tlf. 9683 4429.

Du kan også hente/udfylde og udskrive skemaet ved at bruge en af disse link til h.h.v. PDF og FormFlow blanket:  Netborger  Skema


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.