Borgerservice » Social og sundhed

Social og sundhed

 Barsel
 Begravelseshjælp
 Boligindretning
 Boligstøtte  
 Børnebidrag
 Børnefamilieydelse
 Børnetilskud
 Efterlevelseshjælp
 Fleksjob  
 Forbrugsgoder
 Frivilligt socialt arbejde

 Handicappede
 Hjemmehjælp
 Hjemmesygepleje
 Hjælpemidler
 Høreomsorg
 Integration
 Kontanthjælp
 Madservice
 Medicintilskud
 Pension 
 Plejeanbringelse

 Pleje af døende    
 Revalidering     
 Skiveegnens Arbejdsmarkedscenter
 Skånejob
 SSP
 Sundhedspleje 
 Sygdom
 
   
 Sygetransport
 Tandpleje
 Tilsyn med børn/unge

     

  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.