Borgerservice » Teknik og Miljø » Kystsikring

Kystsikring

Efter mange års drøftelser med grundejerforeningerne ved Hostrup Strand om en sikring af kysten og Kystvejen, blev der i 2000 nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at fremkomme med mulige løsningsforslag til en kystsikring og en genetablering af Kystvejen.

Arbejdgruppen, der var sammensat af medlemmer fra de 3 grundejerforeninger i området, Driftsudvalget og fra Teknisk Forvaltning, fremkom sidst på året med et forslag til en etapeopdelt langsigtet sikring af de ca. 700 m kyst fra Sikavej i vest til Febækken i øst.

 Hostrup Strand Hostrup strand 


 

 

 

 

 

Kystsikringen udføres af bølgebrydere med en længde på 30 m og en bredde på 7 m i vandspejlshøjde, der placeres ca. 30 m fra kysten og opbygges af store tunggranitblokke. Bag bølgebryderne sikres kysten med sandfodring og indbygget filterdug.

Såfremt der bliver behov for gennemførelse af de 3 forsåede etaper beløber de samlede udgifter sig til 3,7 mill. kr.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at bidrage med 25% af anlægsudgifterne og de fremtidige driftsudgifter. Grundejerforeningerne vil på det grundlag drøfte deres stillingtagen til projektforslaget i forbindelse med generalforsamlingerne i foråret.


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.