Borgerservice » Valg

Valg

  Valgret og stemmeret
  Valgbarhed
  Valgliste
  Stemmeafgivning på valgdagen
  Brevstemmer
  Udlandsdanskeres valgret
  Klage over valg
  Partianmeldelse
  Stíllere
  Offentlig partistøtte

Kommunale valg
Valg til kommunalbestyrelse og amtsråd holdes hvert fjerde år - altid den tredje tirsdag i november. Næste kommunalvalg finder sted i år 2005.

Folketingsvalg
Folketingsvalg holdes hvert fjerde år eller oftere. I henhold til grundloven vælges Folketingets medlemmer for fire år, men statsministeren kan til enhver tid udskrive nyvalg. Folketingsvalg afholdes normalt på en tirsdag.

Europa-Parlamentsvalg
Europa-Parlamentsvalg holdes hvert femte år og sædvanligvis i første halvdel af juni måned. I Danmark holdes valget normalt på en torsdag.


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.