Selvbetjening/blanketter

Selvbetjening og blanketter

Mange af emnerne er tilknyttet de muligheder som "NetBorger.dk" giver adgang til.
De services der er angivet med   kræver pinkode. Læs mere om dette og bestil på Netborger.dk


 

Netborgerløsninger

 

Beregning af særligt børnetilskud

Her kan du beregne, om du er berettiget til at få det særlige børnetilskud til forældre under uddannelse

Din Barselsorlov

Læs og regn på mulighederne for afholdelse af barselsorlov. Se status på netop din barselsorlov.

Din Ejendom

Her kan du - online - se de oplysninger din kommune har registreret på dine ejendomme

e-Boks

Slut med rudekuverter - få posten elektronisk.

Beregning af efterløn

Her kan du foretage en vejledende beregning af din efterløn

Ejendomsfakta

Her kan du se de ejendomsoplysninger der er offentligt tilgængelige på alle ejendomme i Danmark

Flytteanmeldelsen

Her kan du melde flytning elektronisk og sende din anmeldelse over internettet til folkeregistret

Fripladsberegning

Her kan du beregne, om du kan få økonomisk friplads til dit barns institutionsplads

Kommunefakta

Nøgletal for kommunen og mulighed for sammenligning med andre kommuner.

PBS betalingsservice

Tilmeld dine betalinger til BetalingsService

SU beregning

Her kan du beregne hvor meget, du kan få i SU

Sygedagpenge

Her kan du som arbejdsgiver/personalekontor udfylde syge- og barselsdagpengeblanketter om de ansatte

Sygesikring

Mulighed for at skifte læge, bestille nyt sygesikringsbevis eller skifte sygesikringsgruppe

Vurderingsfortegnelsen

Oversigt over samtlige vurderinger i hele landet

Måleraflæsning Aflæs din vandmåler og indberet målerstanden

 

 

 

Andre selvbetjeningsløsninger

 

 

Abonn. på dagsordener

Besked via mail om nye dagsordener/referater

 

Abonn. på ledige stillinger

Besked via mail om nye ledige job

 

Arbejdssøgning hos AF

Jobsøgning hos Arbejdsformidlingen i Danmark

 

Blanketter

Elektroniske blanketter for alle områder.

 

ECO-Analyse

Økonomisk sammenligning kommuner imellem

 

Måleraflæsning

Aktuel fra primo november til december
  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.