Planer og udgivelser » Kommuneplan

Kommuneplan

Kommuneplan 1999-2010 for Spøttrup Kommune

Kommunalbestyrelsen har i juni 2001 vedtaget en ny Kommuneplan, der fastlægger den overordnede strategi for udviklingen i Spøttrup Kommune i planperioden 1999-2010.

Kommuneplanen fastlægger såvel den overordnede arealanvendelse i forhold til bl.a. befolkningsudviklingen, boligudbygningen og erhvervsudviklingen, som en række overordnede strategier på en række sektorområder - bl.a. de store kommunale serviceområder: Børnepasning, grundskolen og ældreområdet.

Kommuneplanens overordnede strategier understøttes af en række sektorplaner, handlingsplaner eller servicedeklarationer inden for de enkelte områder.

Kommuneplanen kan fås ved henvendelse til Spøttrup Kommune (tlf. 9683 4400) eller ses på Kommunes biblioteker.

Hele Kommuneplanen side 1 - 110 (1.699kb)

 

Tillæg til Kommuneplanen
Socialpædagogisk opholdssted i Lihme
 (499kb)
Vindmølleplan
 (2.646kb)
Sommerhusområder
 (638kb)

 

 

 

Hent side 1 - 19 (259kb)

Forord

3

   

Indholdsfortegnelse

4-5

   

Den decentrale struktur

6-7

   

Befolkningsudvikling

8-9

  Befolkningssammensætning

8

  Forventninger til udviklingen

9

Bymønster

10

  Landsbyerne

10

Boligpolitik og byfornyelse

11-13

  Parcelhuse

11

  Storparceller

12

  Jordbrugsparceller

12

  Almene boliger

12

  Andelsboliger

13

  Ungdomsboliger

13

  Byfornyelse

13

  Byforskønnelse

13

Erhvervs- og beskæftigelsespolitik

14-19

  Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik

14

  Erhvervsarealer

15

  Erhvervsstruktur

16

  Turisme

17

  Detailhandel

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hent side 20 - 31 (131kb)

Offentlig service

20-31

  Børnepasning

20

  Børnesundhed

22

  Grundskolen

23

  Ungdomsskolen

26

  Kulturregion

26

  Museer

27

  Biblioteker

28

  Idrætsfaciliteter

28

  Folkeoplysningsområdet

29

  IKT-center

29

  Ældreområdet

30

 

 

 

 

 

 

 

Hent side 32 - 35 (280kb)

Vej- og trafikområdet

32-35

  Det overordnede vejnet

32

  Kommunale veje

32

  Stier

34

  Trafiksikkerhed

34

  Kollektiv trafik

35

 
 
 
 
 
 
 
 

Miljø og energi

36-39

  Grønne områder

36

  Vandforsyning

36

  Vandløb

37

  Spildevand

37

  Affald

38

  Varmeforsyning

39

  Jordforurening

39

  Støjgener

39

 

 

 

 

 

Hent side 40 - 92 (648kb)

Byerne

40-92

  Balling

40

  Rødding

46

  Oddense

52

  Lem

58

  Ramsing

64

  Lihme

70

  Hvidbjerg

76

  Krejbjerg

82

  Landsbyerne

88

 

 

 

 

 

 

Hent side 93 - 101 (396kb)

Sommerhus- og rekreativeområder

93-101

  Sommerhusområderne

93

  Campingpladser

96

  Teltslagningspladser

97

  Gyldendal

98

  Spøttrup Borg

99

  Ferie- og fritidsområder

100

 

 

 

 


Hent side 102 - 108 (236kb)

Det åbne land

102-108

  Befolkningsudvikling

102

  Boligudvikling

103

  Erhvervsudvikling

103

  Landbrug

104

  Skovrejsning

104

  Råstofindvinding

105

  Drikkevandsområder

106

  Lossepladser mv

106

  Vindmøller

107

  Kystlandskabet

108

  Kulturmiljøer

108

 

 

 

 

 

 

 

Hent side 109 - 110 (41kb)

Økonomi

109-110

  

  

Agenda 21-strategi

109


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.