Planer og udgivelser » Flytteanalyse

Flytteanalyse

Nederst kan du hente hele rapporten

Natur – god plads og det gode naboskab
Af den netop gennemførte undersøgelse af til- og fraflyttere til landkommunerne Spøttrup og Thyholm giver et flertal af tilflyttere udtryk for, at det er disse tre parametre der er betydende i valget af ny kommune.

Valget af ny kommune træffes ofte i relation til ændringer i hverdagssituationen, hvor jobskifte, børn og overgang til seniorlivet er betydende.

Undersøgelsen tyder på, at tilflytterne har valgt at bosætte sig i en landkommune, netop fordi det er en landkommune. De værdsætter at have naturen omkring sig, heriblandt kystområder, og de vil gerne kunne købe deres egen bolig billigt i forhold til boligens standard og beliggenhed.

Fraflytningen fra landkommunerne præges af ønsket om at bo tættere på større byer og gennemføres i vid udstrækning som følge af job- eller uddannelsesbehov. Af den grund er mange fraflyttere under 26 år.

Velkomsten til landkommunen
De adspurgte tilflyttere giver overvejende et positivt billede af tilflytningen. I det hele taget føler de adspurgte sig taget godt imod i den nye kommune. Både mødet med borgere og den kommunale administration vurderes positivt, i det hele taget er tilflytterne blevet taget godt imod.

Det er vel sagtes dette positive indtryk der gør sig gældende i relation til tilflytternes anbefalinger til kommunerne: kommunerne skal gøre mere opmærksom på styrkerne ved at bo på landet.

Landkommunernes udfordringer
Blandt de fraflyttende personer fra landkommunerne, præges undersøgelsens konklusioner af mangler ved den offentlig transport, de kulturelle muligheder og den større bys liv som primær årsag til fraflytning. Blandt andet af disse grunde bemærker hovedparten af fraflytterne, at kommunen ikke kunne have imødegået ønsket om at flytte til de større byer.

Undersøgelsen
De gennemførte undersøgelse bygger på 1523 udsendte spørgeskemaer til til- og fraflyttere, hvoraf 589 skemaer er besvaret. Dertil kommer i alt 61 gennemførte telefoninterviews. Undersøgelsen er gennemført for Thyholm og Spøttrup Kommune, af konsulentfirmaet team2 a/s.

Undersøgelsen er resultatet af et langt samarbejde mellem to kommuner på tværs af to amter, hvis fællesskab er kommunens beliggenhed i et landdistrikt. Projektet er støttet af KL’s Momsfond.

Yderligere spørgsmål kan rettes til:

Borgmester Peder Christensen eller kommunaldirektør Lars Yde, Spøttrup Kommune, tlf. 9683 4400

Borgmester Peter Gade eller kommunaldirektør Johannes Wang Jensen, Thyholm Kommune, tlf. 9691 9191

De 4 elementer i rapporten
Hovedrapport (276kb)
Sammendrag(194kb)
Fraflyttere(284kb)
Tilflyttere(343kb)


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.