Planer og udgivelser

Planer og udgivelser

  Lokalplaner
  Lokalplaner i høring
  Kommuneplan
  Flytteanalyse
  Servicestrategi 2005
Samtlige planer og udgivelser skal ses med Acrobat Reader.
Programmet er gratis og kan her hentes på Adobe´s hjemmeside 
 

Ligestillingsredegørelse
(44kb)

Ligestillingsredegørelse 2003
Den samlede rapport incl. bilag som viser fordelingen på lang række stillingskategorier.

 

Agenda 21 redegørelse
(893kb)

Redegørelsen indeholder Kommu­nal­bestyrelsens målsætninger for det frem­tidige arbejde inden for følgende indsats­områder:

Mindskelse af miljøbelastningen.
Fremme af en bæredygtigt byud­vikling og byomdannelse.
Fremme af biologisk mangfoldig­hed.
Inddragelse af befolkningen og er­hvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde.
Fremme af et samspil mellem be­slutninger vedrørende miljømæs­sige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, ud­dannelses­mæs­sige, kulturelle og økonomiske for­hold.

 

Trafiksikkerhedsplan 
(1.004kb)

 

Trafiksikkerhedsplan udarbejdet i samarbejde mellem borgerne, kommunen og den lokale landbetjent

Årsberetning 2003
(1400kb)

 

Let læselig udgave af Kommunens regnskab for 2003
Under "Økonomi, tal og fakta" er det fulde regnskab for 2003 tilgængeligt

Forebyggende hjemmebesøg
(267kb)

 

Folder omkring forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år.

Inkassoplan 2002
(514kb)

 

Årsberetning for 2001 og inkassoplan for perioden 2002-2004

Ligningsplan 2004/05
(364kb)

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af den lokale ligningsplan og for at den følges.

 

Evalueringsrapport 2003
(162kb)

 

Familie- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde d. 15. april 2003 evalueringsrapport over Jobcentret i Balling. Jobcentret er nu en permanent ordning.

Ligningsberetning 2003/04 
(53kb)

Beretning om gennemgang af selvangivelserne for personer for indkomståret 2002 og tidligere år.

 

  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.