Søer og moser » Spøttrup Sø

Spøttrup Sø

Spøttrup Sø retableredes i foråret 1994. Området, som bl.a. omfatter søen, dækker et areal på ca. 110 ha, hvoraf søens areal dækker 50-60 ha.

Spøttrup Sø med Limfjorden i baggrunden

Skov- og Naturstyrelsens information om vandreture.

Der henvises endvidere til afsnittet "Herregårde".


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.