Borgerservice » Skat og Inkasso » Inkasso » Aftaler

Aftaler

Som udgangspunkt kan du ikke få en afdragsordning, hvis du reelt har mulighed for at betale her og nu, altså hvis du har eller kan låne pengene i banken, eller på anden vis kan betale.

Henvendelse vedrørende en afdragsordning skal ske så snart, du bliver klar over, at du ikke kan betale din regning (din gæld) på én gang.

Forudsætningen er dog normalt, at du skal give oplysninger om husstandens økonomiske forhold.

Ved en betalingsordning træffes der beslutning om, hvordan og hvornår betalingen skal opfyldes. Det vil sige, at vi tager stilling til, i hvor store afdrag betalingen skal ske, og hvornår disse afdrag forfalder til betaling.

Når du henvender dig til Inkassoafdelingen, vil vi sammen med dig forsøge at lave en aftale om afvikling af gælden. Visse regningstyper kan ikke afdrages f.eks. B-skat, arbejdsmarkedsbidrag, á conto forbrugsafgifter, privat retlige underholdsbidrag og løbende daginstitutionsbetaling.

Hvis betingelserne for at lave en betalingsordning er tilstede, vil det i visse tilfælde være et krav, at der stilles sikkerhed for restancen.

Ved beregning af betalingsevnen skal der udfyldes et budgetskema.

Du kan få udleveret et budgetskema i Inkassoafdelingen, eller du kan ringe eller sende en mail til Inkassoafdelingen for at få det tilsendt.

Budgetskemaet skal udfyldes og afleveres på Inkassoafdelingen i underskrevet stand sammen med lønsedler for de sidste tre måneder samt kvitteringer for de månedlige udgifter. Et budgetskema indeholder oplysninger om husstandens økonomiske forhold. Budgettet skal indeholde faktiske indtægter og rimelige udgifter. Udgifter vi normalt godkender i forbindelse med betalingsevneberegningen:

  • Boligudgift
  • Forbrugsafgifter
  • Faglige kontingenter
  • Transport i forbindelse med arbejde
  • Børne- og ægtefællebidrag
  • Betaling for børnepasning
  • Telefonabonnement
  • Forsikringer (ansvar, ulykke, indbo)
  • Licens
  • Boliglån

Der skal dog altid foretages et konkret og individuelt skøn og i den forbindelse vurderes budgettet som en helhed.

Samtidig fastsætter vi et rådighedsbeløb til kost, tøj mv.

 


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.