Tilbage til forsiden

Projektet Bedst på Nettet
Bedst på Nettet er et projekt, som en gang om året måler kvaliteten af de offentlige netsteder på baggrund af et vurderingsgrundlag bestående af 60-80 indikatorer afhængig af institutionstype. Kvalitetsmålingen foretages dels af institutionen selv, dels af IT-og Telestyrelsen samt af brugerne. Resultaterne af disse tre vurderinger danner det samlede resultat. Hvert efterår foregår prisuddelingen, hvor dommerpanelet udvælger de bedste netsteder på baggrund af vurderingerne.

Projektet blev startet i 2001 som et tre-årigt projekt med det formål at forbedre kvaliteten af det offentliges netsteder. Ved evalueringen i 2003 var der ingen tvivl om, at projektet har været en væsentlig drivkraft i kvalitetsforøgelsen af netstederne. Videnskabsministeriet besluttede derfor at videreføre projektet i 2004.

Som bruger har du nu mulighed for at afgive bedømmelse af Spøttrup Kommunes hjemmeside herunder.

---------------------------

---------------------------

   Forrige sideTop 
Klik her for at logge ind. Spøttrup Kommune
Udskriv siden.