Tilbage til forsiden

Pressemeddelelse

Nyt affaldsgebyr for virksomheder i I/S Mokana
Kommunernes Landsforening anbefalede i 2003 landets kommuner at styrke indsatsen omkring farligt affald ved bla. at liberalisere området og indføre rationelle og fleksible ordninger for landets virksomheder. Ordningerne skal sikre en fortsat høj miljø- og sikkerhedsstandard, og styrke kontrollen med affaldsstrømmene. Som en del af anbefalingerne var også forslag til en ny og mere standardiseret gebyrfinansiering.

Virksomhederne kan frit vælge mellem godkendte affaldsbehandlere og transportører, når blot disse har indgået aftale med I/S Mokana - affaldsselskabet som på vegne af de 24 kommuner administrerer området pr. 1 januar 2005.

Nyt er imidlertid, at alle potentielle producenter af farligt affald skal bidrage til administrationen af disse ordninger via et årligt gebyr. Virksomhederne er udvalgt efter branchekoder som erfaringsmæssigt producerer farligt affald. Gebyret opkræves i forbindelse med ejendomsskatten eller forbrugsafgifterne (FAS).

Gebyret er for 2005 er fastsat af den enkelte kommune.

Interesserede kan læse

mere på www.kl.dk eller www.mokana.dk.


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.