Borgerservice » Teknik og Miljø » Miljø » Skrotbiler


Skrotbiler

Forårsrengøring!

 

Alt for mange skrotbiler skæmmer landskabet og bymiljøet i Spøttrup Kommune. Samtidig udgør skrotbilerne en unødig risiko for forurening.

 

Spøttrup Kommune har derfor besluttet, at gøre en indsats for at få fjernet bilerne på betryggende vis.

 

Ejere af skrotbiler opfordres derfor til snarest at aflevere skrotbilerne til en registreret autoophugger, der er knyttet til den godkendte miljøordning for biler.  Efter denne ordning udbetaler Staten en skrotpræmie for biler, der er eller bliver afmeldt efter den 1. juli 2000.

 

Yderligere oplysninger om miljøordningen kan fås ved henvendelse til Miljøordning for biler på tlf. 3915 5150 eller www.bilordning.dk.

 

Samtidig kan det oplyses, at det siden 1. juli 2000 har været ulovlig at have biler uden nummerplader stående, og at alle skrotbiler skal afleveres til en registreret autoophugger eller bilforhandler, der er tilknyttet miljøordningen.

 

Denne betyder, at virksomheder, der ikke er registreret i Miljøstyrelsen, ikke lovligt kan modtage affald i form af motorkøretøjer og kan derfor ikke foretage behandling af disse køretøjer, dvs. at køretøjerne ikke lovligt kan skilles ad, hvis man ikke er registreret virksomhed. Det vil også sige, at det er ulovligt at have skrotbiler stående.

 

Register over registrerede virksomheder findes på Internettet under www.bilordning.dk.

 

I Spøttrup Kommune er der én registreret autoophugger der må ophugge skrotbiler. Dette er Vejby Produkt, Vildmosen 6, Rødding.

 

Spøttrup Kommune vil derfor føre tilsyn med at skrotbiler bliver fjernet på lovlig vis, da det er Kommunen som skal foranledige ulovlige forhold lovliggjort. Det kan således indskærpes overfor grundejere at affaldet skal afleveres til registrerede virksomheder.

 

Observerer du skrotbiler i skove eller andre steder er du velkommen til at kontakte Teknisk Forvaltning på tlf. nr. 9683 4429.

 


 

 

 

 


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.