Planer og udgivelser » Servicestrategi 2005

Servicestrategi 2005

Efter styrelseslovens § 62 skal Kommunalbestyrelsen i valgperiodens første år vurdere, hvordan kvaliteten og effektiviteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. Denne vurdering skal samles i en servicestrategi, der skal offentliggøres for Kommunens borgere. Servicestrategien skal indeholde:

  • en oversigt over de indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt
  • retningslinier for anvendelse af udbud samt på hvilke områder, der påtænkes anvendt udbud
  • retningslinier for håndtering af privates udfordringsret.

Nederst kan du hente hele servicestrategien 2005.

Endelig servicestrategi  (11kb)
Udbudspolitik  (19kb)
Samlet oversigt over indsatsområder  (13kb)


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.