Borgerservice » Teknik og Miljø » Strande


Strande


Spøttrup Kommune har fine badestrande og rent badevand. I badesæsonen føres der jævnligt kontrol med badevandets kvalitet, sådan at man trygt kan bade fra strandene i Spøttrup Kommune. Kvaliteten af badevandet er så fin, at der ved Ålbæk Strand kan flages med Blå Flag som er en international anerkendelse for badevandskvalitet og et godt miljø.
Se vandtemperaturer m.v. herunder

 Stranden ved Vendal  Stranden ved Gyldendal Havn

Desuden betyder den årlige strandrensning, som udføres af skoler og foreninger for børn og unge, at strandene fremstår pæne og indbydende ved sæsonstart.

Der udtages prøver af badevandet ved Ålbæk, Hostrup, Knud, Nymølle og Gyldendal Strande. Resultaterne af prøverne, som kontrolleres af Miljøcenter Vestjylland, kan du se i skemaet herunder.

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyseresultater fra 2004

Analyseresultater fra 2003


Kriterierer for BLÅ FLAG strande:

Analyse for fækale coliforme bakterier (termotolerante coliforme):

  • max. 20 % af samtlige prøver må indeholde over 100 pr.100 ml vand (max. 4 stk)
  • max. 5 % af samtlige prøver må indeholde over 2000 pr. 100 ml vand (max. 1 stk)

Analyse for coliforme bakterier:

  • Max. 20 % af samtlige prøver må indeholde over 500 pr.100 ml vand (max. 4 stk)
  • max. 5 % af samtlige prøver må indeholde over 10.000 pr. 100 ml vand (max. 1 stk)

 

Analyse for fækale streptokokker (enterokokker):
- max. 10 % af samtlige prøver må indeholde over 100 pr. 100 ml vand (max 1 stk)


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.