Velkommen » Velkomst

Borgmesterens velkomst

Velkommen til vores Kommune

På vegne af alle borgere i Spøttrup Kommune byder jeg dig velkommen til „Borgen og borgernes Kommune“.

I Spøttrup Kommune er vi stolte af vores mange små landsbyer, som lever i bedste velgående. En væsentlig årsag hertil er lokalbefolkningens engagement i landsbyens trivsel og udvikling.

Vi håber, at du har et tilsvarende engagement og den nødvendige nysgerrighed til at gå på opdagelse i vores Kommune. Den gode ferieoplevelse ligger lige om hjørnet.

Rundt i Kommunen har vi spændende butikker, gårdbutikker, keramikværksteder, spisesteder, museer og udstillinger, som alle er udsprunget af lokale borgeres engagement, og som forhåbentlig kan være med til at sætte prikken over i’et i netop din ferie.

Herudover vil du hurtigt opdage, at vi har en enestående natur, som har stor indflydelse på os alle. Limfjorden og samspillet mellem vand og land er unik. Blæsten og især lyset er noget helt karakteristisk for vores Kommune. Prøv at lægge mærke til, hvor ofte farverne skifter ude over fjorden. Prøv at lytte til tonerne i den evige blæsts susen og i bølgernes rullen ind mod strand. Dette samspil af lys og lyd giver fred i sindet og nye kræfter til at fortsætte hverdagens ræs.

Endelig har vi Danmarks ældste bevarede Middelalderborg - Spøttrup Borg, som taler helt for sig selv. Denne oplevelse må du ikke gå glip af.

Vi håber, at du får en god og oplevelsesrig ferie her i Spøttrup Kommune.

Endnu engang velkommen - god ferie.

Peder Christensen
borgmester

 

Willkommen in unsere Gemeinde!

Ich heiße Sie herzlich willkommen in „der Burg und des Bürgers Gemeinde“.

In der Gemeinde Spøttrup sind wir stolz auf unsere vielen kleinen Dörfer, die alle sehr lebendig sind.

Einer der wichtigsten Gründe hierfür ist das Engagement der örtlichen Bevölkerung für das Gedeihen und die Entwicklung ihres Dorfes.

Wir hoffen, dass Sie das gleiche Engagement und die notwendige Neugier besitzen, wenn Sie in unserer Gemeinde auf Entdeckung gehen. Die schönsten Urlaub­ser­lebnisse liegen gleich um die Ecke!

Überall in der Gemeinde gibt es interessante Geschäfte, Hofgeschäfte, Keramikwerkstätten,

Gasthäuser, Museen und Ausstellungen, die alle von hiesigen engagierten Bürgern ins Leben gerufen worden sind und die hoffentlich in Ihrem Urlaub das I-Tüpfelchen sein werden.

Darüber hinaus werden Sie schnell entdecken, dass wir eine einmalige Natur haben, die uns alle sehr beeinflusst. Der Limfjord und das Zusammenspiel zwischen Wasser und Land sind einmalig. Der Wind und besonders das Licht sind etwas sehr Charakteristisches für unsere Gemeinde. Achten Sie einmal darauf, wie oft sich die Farben verändern, wenn Sie den Fjord beobachten.

Lauschen Sie den unterschiedlichsten Tönen, die das ewige Sausen des Windes und das Rollen der Wellen hervorrufen. Dieses Zusammenspiel von Wasser, Wind, Licht und Tönen gibt der Seele tiefen

Frieden und neue Kräfte gegen den Alltagsstress.

Nicht zuletzt haben wir Dänemarks älteste und am besten erhaltene Burg aus dem Mittelalter, die Spøttrup-Burg. Ihre Einmaligkeit spricht ganz für sich alleine, und Sie sollten sich dieses Erlebnis in keinem Fall entgehen lassen.

Wir hoffen sehr, daß Sie einen ausgefüllten und erlebnisreichen Urlaub in der Gemeinde Spøttrup haben werden.

Nochmals herzlich willkommen - und schönen Urlaub.

Peder Christensen
Bürgermeister

 

Welcome to our Kommune

On behalf of the citizens of Spøttrup Kommune, I welcome you to The Kommune of the Castle and it’s people.

In Spøttrup Kommune we are proud of our many small villages, all of which are thriving, in large part due to the local populations involvement in the well being and development of the villages.

We hope you will take an equal involvement and have the curiosity to explore our commune. A great vacation experience is just around the corner.

Throughout the municipality we have exciting shops, farm shops, ceramic workshops, museums,

exhibits, and places to eat, all of which have blossomed from the citizens commitment, and hopefully they can enhance your vacation.

Furthermore, you will quickly find out that we have an exceptional natural environment that affects us all greatly. The Limfjord and the relationship between water and land are unique. The wind, and especially the light, are something quite characteristic to our Kommune. Notice how often the colours

change out over the fjord. Listen to the sounds of the eternal winds whistle and the waves rolling in over the beach. This relationship between light and sound brings peace of mind and new energy to deal with todays stressful world.

Finally, we have Denmark’s oldest medieval castle, „Spøttrup Borg“, which speaks for itself. Do not miss this experience.

We hope you have a great vacation, full of enjoyable experiences, here in Spøttrup Kommune.

Once again: „Welcome - and have a nice vacation“.

Peder Christensen
Mayor


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.