Kontakt os » eDag

eDag

Spøttrup Kommune vil fra 1. september 2003 sende og modtage al post til og fra andre offentlige myndigheder i elektronisk form. Se undtagelser herunder

Send som udgangspunkt jeres post til kommunens officielle e-postkasse:  kommunen@spottrup.dk

Eksempler på dokumenter, der skal formidles via e-post:

 • mødeindkaldelser og dagsordener 
 • mødemateriale
 • mødereferater
 • høring af andre myndigheder
 • orientering om afgørelser
 • blanketter og andet indberetningsmateriale
 • rapporter og notater m.v.
 • materiale til brug for sagsbehandling
 • informationer

Undtaget fra e-Dags-retningslinierne er dokumenter:

 • der indeholder følsomme oplysninger om borgerne eller andre fortrolige oplysninger, f.eks. borgernes CPR-numre.
 • hvor der i lovgivningen stilles særlige krav til dokumentet, f.eks. hvor underskrifter specifikt nævnes som forudsætning for gyldighed.
 • der ikke foreligger i digital form hos afsender, f.eks. kopier af breve fra borgere eller andre myndigheder.
 • der vedrører bindende aftaler og kontrakter.

Det er den part, der ikke ønsker at kommunikere elektronisk, der skal sandsynliggøre, at dokumentet er omfattet af en af disse undtagelser.

Sådan forventer Spøttrup Kommune at modtage post fra offentlige myndigheder og institutioner. Ligeledes afsendes post også til offentlige myndigheder på samme betingelser. Såfremt modtagerne ikke benytter Microsoft Office 2000 kompatible filformater, fremsendes disse som PDF-filer.

 • Som tekst direkte i e-mailen (typisk kortere breve, følgetekster samt e-mail kvitteringer )
 • Som fil(er) hæftet til mailen i formatet MS Office 2000
 • Som fil(er) vedhæftet til mailen i PDF-format. (Indscannet i 200 dpi eller dannet direkte fra applikation)
 • Som mail med en link-adresse, hvor man kan hente materialet.
 • Tekniske bilag og dokumenter sendes i et med modtageren aftalt format

 


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.