Politik/referater » Dagsorden/referat » Regler om spørgetid

Regler om spørgetid

For at fremme dialogen mellem Kommunens borgere og Kommunalbestyrelsen er der i tilknytning til de ordinære kommunalbestyrelsesmøder indført spørgetid, hvor Kommunens borgere kan få svar på skriftlige eller mundtlige spørgsmål, der vedrører Kommunens forhold og har generel interesse for Kommunens borgere.

Der er fastsat følgende retningslinier for spørgetid:

 1. Kommunalbestyrelsesmødet indledes med spørgetid. Spørgsmål og svar skal afvikles inden for 30 minutter. Såfremt der ikke er indkommet eller fremsættes spørgsmål påbegyndes det ordinære kommunalbestyrelsesmøde.
 2. Skriftlige spørgsmål skal fremsendes til Sekretariatet senest 7 dage før kommunalbestyrelsesmødet af hensyn til forberedelse af svaret. Spørgeren skal opgive navn og adresse. Kun borgere og grundejere i Spøttrup Kommune kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
  Borgmesteren drager omsorg for, at skriftlige spørgsmål udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Borgmesteren kan beslutte, at spørgsmål med henblik på nærmere undersøgelse udskydes til besvarelse på næste kommunalbestyrelsesmøde.
 3. Spørgsmål kan kun rettes til Kommunalbestyrelsen og ikke til enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer.
  Spørgsmål der indeholder angreb på enkeltpersoner eller forudsætter røbelse af fortrolige forhold skal afvises af borgmesteren straks ved spørgsmålenes modtagelse.
  Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, der er optaget på dagsordenen for samme møde.
 4. Det forudsættes, at spørgeren er til stede ved spørgsmålets besvarelse, idet spørgeren efter besvarelsen får adgang til at udtale sig om, hvorvidt besvarelsen er fyldestgørende eller om yderligere oplysninger ønskes.
 5. Spørgsmålet besvares principielt af borgmesteren, men denne kan overlade besvarelsen til udvalgsformanden for det pågældende sagsområde. Efter borgmesteren/udvalgsformandens besvarelse har en repræsentant for hver politisk gruppe adgang til at komme med et kort supplerende indlæg.
 6. Spørgetiden bortfalder i en periode af 3 måneder forud for kommunalbestyrelsesvalg. Desuden i de møder, hvor budgetforslaget er til 1. og 2. behandling.
 7. Spørgetiden ledes af borgmesteren, der også afgør enhver tvivl om nærværende reglers forståelse og anvendelse.
 8. Økonomi- og Planudvalget foretager evaluering i marts 2003.

Kommunalbestyrelsen har i maj 2003 evalueret ordningen og besluttet, at spørgetiden fortsætter.


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.