Ledige stillinger » Personalehåndbog - Arbejdsmiljø og sikkerhed

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Vedr. sikkerhedsorganisationens opbygning og funktioner henvises til afsnit 4 om medbestemmelse og medindflydelse.

Arbejdsskade
I tilfælde af arbejdsskade (personskade) skal institutionslederen drage omsorg for, at der foretages anmeldelse efter lov om arbejdsskadeforsikring.

Skema til anmeldelse af arbejdsskade (personskade) udleveres af institutionslederen, udfærdiges af tilskadekomne, afleveres til institutionslederen, der underskriver skemaet og straks fremsender det til Lønkontoret, der foretager indberetning til arbejdstilsynet.

Institutionslederen tager samtidig kontakt til sikkerhedsrepræsentanten for at orientere om den indtrufne skade og for at drøfte evt. fremtidige afværgeforanstaltninger.

Skærmbriller
Alle ansatte, der i stor udstrækning anvender skærmterminal i sit daglige arbejde, tilbydes en undersøgelse af synsforholdene.

Undersøgelsen, der foretages af en ekstern konsulent med de fornødne kvalifikationer, omfatter foruden øjne og syn også relaterede forhold omkring lys og ergonomi.

Viser konsulentens undersøgelse, at der kan være behov for skærmbrille/arbejdsbrille henvises den ansatte til optiker, der foretager den egentlige synsprøve.

Bekræfter synsprøven, at der er behov for skærmbriller, vil disse blive udleveret uden udgifter for den ansatte. Det forudsættes, at den ansattes egne briller eller kontaktlinser ikke kan anvendes til formålet.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte den daglige leder af sikkerhedsarbejdet - kommuneingeniør Vagn Lykke.


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.