Ledige stillinger » Personalehåndbog - Tillidsmandsregler

Tillidsmandsregler

Respektive fagorganisationer skal ved nyvalg af tillidsrepræsentanter give meddelse herom til Sekretariatet. Sekretariatet foretager herefter den videre information til Lønkontoret og fagchefen.

Tillidsrepræsentanterne er omfattet af tillidsrepræsentantregler for personale beskæftiget i kommuner tilsluttet Kommunernes Landsforening.

 Tillidsrepræsentanten må anvende den tid, der er nødvendig til tillidsrepræsentantarbejdets udførelse, når hensyn tages til arbejdspladsens størrelse og eventuelle lokale forhold. Tillidsrepræsentanten skal dog udføre sit hverv sådan, at det medfører mindst mulig forstyrrelse af pågældendes produktive arbejde.

Efter anmodning gives der - når forholdene på tjenestestedet i det enkelte tilfælde tillader det - tillidsrepræsentanten fornøden tjenestefrihed med løn med henblik på

  • deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede tillidsrepræsentantkurser,
  • udøvelse af hverv, hvortil tillidsrepræsentanten er valgt inden for sin forhandlingsberettigede personaleorganisation, og
  • deltagelse i møder, som arrangeres af den forhandlingsberettigede personaleorganisation for de tillidsrepræsentanter, der er valgt i Kommunen.

Det er besluttet, at frihed efter punkt 1 - 3 ydes med løn, hvorefter Spøttrup Kommune hjemtager lønrefusion.

Ansøgning om tjenestefrihed vedlagt dagsorden, mødeindkaldelse eller anden dokumentation sendes gennem institutionslederen via fagchefen til Sekretariatet.


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.