Ledige stillinger » Personalehåndbog - Orlov

Orlov

Ansatte i faste stillinger vil kunne søge orlov. Ansøgningerne om orlov indsendes med institutionslederens/forvaltningschefens påtegning til Økonomi- og Planlægningsudvalget, der efter en konkret vurdering tager stilling til, om orlovsansøgningen kan imødekommes.

Orlov ydes ikke som sikkerhedsnet i forbindelse med overgang til en tilsvarende stilling. Orlov ydes normalt for max. 1 år, men kan efter fornyet ansøgning forlænges yderligere max. et år. Orlov fra lederstillinger kan dog maximalt ydes for 1 år.

Ved orlov kan der ikke gives garanti for tilbagevenden til samme stilling.

J. nr. 81.30.02 G01

Lov om orlov omfatter orlov til børnepasning
Økonomi- og Planudvalget har vedtaget at følge lovens intentioner og derfor besluttet, at ansøgninger om orlov bør imødekommes i så vid udstrækning som mulig.

Det er Arbejdsformidlingen, der i øvrigt administrerer lov om orlov til børnepasning.

Nærmere oplysning om betingelser, ydelser m.v. for orlovsmulighederne kan fås ved henvendelse til Arbejdsformidlingen.

Såfremt du ønsker at søge orlov fremsendes ansøgningen via din arbejdsleder til forvaltningschefen.

Forvaltningschefen er indenfor respektive fagområder bemyndiget til at bevilge orloven. Ansøgninger om orlov besvares med et brev, hvor betingelserne for tilbagevenden til jobbet skal være angivet. Kopi af brevet skal tilgå Lønkontoret.

Jr.nr. 81.30.00 P21


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.