Ledige stillinger » Personalehåndbog - Time- dagpenge

Time- dagpenge

Time - dagpenge ydes efter følgende regler:

FRAVÆR MED OVERNATNING
I henhold til ligningslovens § 9 stk. 6 kan der udokumenteret til dækning af merudgifter til kost og småfornødenheder i stedet for de faktiske beløb udbetales 387,- kr. pr. døgn for rejser med overnatning - sats pr. 1. januar 2002.

For tilsluttede rejsetimer 16,13 kr. pr. time - sats pr. 1. januar 2002.

Hvis der modtages fri kost, reduceres satserne med henholdsvis 15 %, 30 % og 30 % for henholdsvis morgenmad, frokost og aftensmad.

FRAVÆR UDEN OVERNATNING
For rejser uden overnatning kan der ikke udbetales skattefrie beløb.

REFUSION AF UDLÆG
I de tilfælde, hvor normal forplejning ikke indgår i aktiviteten refunderes rimelige udgifter efter regning. I tilfælde hvor overnatning er nødvendig, og denne udgift ikke er indeholdt i kursusudgiften, refunderes rimelig hotelophold efter regning.

AKTIVITETERNE
Der ydes time-dagpenge for kurser, videreuddannelse, møder, konferencer m.v., hvor Spøttrup Kommune har betalt kursusafgiften/opholdet.

GENEREL
Udbetaling af time-dagpenge/refusion af udlæg bliver foretaget via lønsystemet, således at attesteret indberetninger modtaget senest den 10. i en måned, vil komme til udbetaling sammen med førstkommende månedsløn.

Til indberetning af ovennævnte udfyldes "Skema til beregning af time-dagpenge" - udarbejdet af Løn- og Personalekontoret.


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.