Borgerservice » Teknik og Miljø » Miljø » Septiktanktømning 


Tømning af hustanke    

Hvorfor en tømningsordning?
For at sikre en bedre vandkvalitet i kommunens vandløb og søer traf Spøttrup kommunalbestyrelse på sit møde den 26. november 2003, beslutning om, at alle ejendomme i det åbne land skulle være med i en fælles tømningsordning for hustanke. Regulativet, som samtidig blev vedtaget, indeholder de regler, der gælder for ordningen.

Hvornår tømmes hustankene?
Ved helårsbeboelser tømmes hustanken én gang årligt.
Ved sommerhuse der ikke benyttes som helårsbeboelse tømmes hustanken hvert andet år.

I sommerhusområderne tømmes der i
lige år:    Knud Strand, Vadum Strand, Vendal Strand og Ålbæk Strand.
ulige år:  Vester Hærup, Øster Hærup og Hostrup.

Hvem udfører tømningen?
Tømningen udføres for Spøttrup Kommune af et privat firma,som udvælges ved licitation. I perioden 2004-2007 udføresdet af Fyns Kloak Service. Se regulativet  (160 KB)

Hvad koster det? 
Helårsbolig med 1 tømning hvert år indtil 3 m³. koster 400 kr. + moms
Sommerhus med tømning hvert andet år indtil 3 m³. koster 200 kr. + moms
Forgæves kørsel koster 200 kr.+ moms
Pr. ekstra m³. koster det 75 kr. + moms

For tømningsordningen gælder hvile i sig selv-princippet. Det betyder kort sagt, at de faktiske udgifter, der er forbundet med tømningsordningen, bestemmer afgiftens størrelse.
Derfor er det en god idé at gøre adgangen til tanken så let som mulig. Tænk også på, at dækslet skal være synligt, og at det ikke må veje mere end 50 kg.
Betalingen for den årlige tømning opkræves som hovedregel via ejendomsskattebilletten .

Hold øje med Deres hustank
Som grundejer har De pligt til at sørge for, at hustanken fungerer godt.
Det varme vand fra bad og vask sikrer, at temperaturen i tanken er høj. Da foregår forrådningsprocessen bedst.
Almindelig brug af rengøringsmidler skader ikke hustanken, men overdreven brug af wc-rens og kalkfjerner kan bevirke, at processerne i hustanken går i stå. Pas på, at der ikke kommer kaffegrums, cigaretskod, hygiejnebind o. lign. i tanken.

Ekstra tømning m.m. kan aftales med tømningsfirmaet.
Måske er det ikke tilstrækkeligt med én årlig tømning af netop Deres hustank. I så fald kan De aftale ekstra tømninger med tømningsfirmaet.
Måske ønsker De at få renset/spulet rør, og måske har De sive- eller køkkenbrønde, som af og til skal tømmes. Også dette udfører tømningsfirmaet efter aftale, og det er selvsagt billigst, når det udføres i forbindelse med en tømning.
De skal selv indgå aftale med tømningsfirmaet og betale direkte til firmaet.

Hvis du vil vide mere om tømningsordningen
Kontakt Teknisk Forvaltning, Miljøafdelingen


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.