Kontakt os » Elektroniske fakturaer

Elektroniske fakturaer

 Fortegnelse over EAN-numre

Slut med papirfakturaer til kommunen fra 1. februar 2005: 

Folketinget vedtog den 27. december 2003 en lov som betyder at regninger til alle offentlige virksomheder skal fremsendes elektronisk efter 1. februar 2005. For Spøttrup Kommune omfatter dette altså også samtlige institutioner.

Hvis din virksomhed efter denne dato skal fremsende opkrævning for varer og eller ydelser kan dette ske på følgende måder:

 1. Din virksomhed anskaffer eller har et IT-system som kan håndtere elektroniske fakturaer
  Det vil være et naturligt valg for firmaer med en omsætning af en vis størrelse, at have eget IT-system, der kan håndtere den elektroniske fakturering (OIOXML-format). Der skal desuden indgås aftale med kommunens VANS-leverandør, KMD, Handsundvej 184, 9100  Ålborg.
  (VANS er et kommunikationsnet der kan håndtere udveksling af data mellem to virksomheder.)

 2. Din virksomhed sender papir-fakturaer til et scanningsbureau
  Har din virksomhed ikke planer om at anskaffe eget udstyr til aflevering af elektroniske fakturaer, kan du i stedet indsende fakturaen til en ”LæsInd”-central, som så scanner og omdanner fakturaen til det elektroniske format som er påkrævet.
  Hvis din virksomhed afregner moms halv- eller kvartårligt eller har en årlig omsætning på højst 15 mio. kr., er denne ydelse gratis. Det er ikke nødvendig at lave forudgående aftale med scanningsbureauet.

  Større virksomheder med en årlig omsætning over 15 mio. kr. skal selv betale for denne ydelse. Denne er fastsat til 6,25 kr. pr. faktura.
  Her skal lave der laves aftale med et af nedenstående ”LæsInd”-centraler
 • JWN Data A/S
  Mileparken 22
  Postboks 90
  2740 Skovlunde
  Telefon: 44 91 13 66
 • Data Scanning A/S
  Industrivej 2
  2640  Hedehusene
  Telefon: 46 55 00 70
   

Alle fakturaer skal fremover være forsynet med et EAN-nummer, som direkte refererer til den institution/afdeling som skal betale fakturaen.

Ligeledes skal der anføres person- eller anden reference.

Derudover påføres betalingsoplysninger og bankkontonummer.

Fakturaer der modtages i papirform direkte til kommunen efter 1. februar, returneres til afsenderen. Betaling vil således kun foretages ved korrekt aflevering i elektronisk form.


  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.