Borgerservice » Teknik og Miljø » Miljø » Landbrugstilsyn Landbrugstilsyn

Spøttrup Kommune har i alt 308 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold.

Tilsyn
Teknisk Forvaltning fører tilsyn med landbrug gennemsnitligt hvert 6. år - for svinebrug med en opbevaringskapacitet mellem 6 og 9 måneder dog hver 3. år. Miljø- og levnedsmiddelkontrolenheden i Thisted varetager tilsynet med de landbrugsejendomme, der har et husdyrhold på over 250 DE.
fra stalde og malkerum samt husspildevand.

Græssende køer af RMD-racen

Ved tilsynet kontrolleres ejendommens husdyrhold, opbevaringskapacitet for husdyrgødning, olietanke, kemikalieaffald, kontrol af erhvervelse af sprøjtebevis/sprøjtecertifikat, spildolie, afløb

I forbindelse med tilsynet udfyldes et tilsynsskema og ejeren får efterfølgende et brev med de konstaterede forhold og de aftaler, der er indgået om miljøforbedringer.

Luxsus bad for udegrise  Forrige sideTop 

Spøttrup Kommune - Kirke Allé 1, Ramsing - 7860 Spøttrup - Tlf. 9683 4400
Klik her for at logge ind.    Udskriv siden.